De stichting

RSIN nummer: 858366654

Contact gegevens:

Patty Heesakkers
Orpheuslaan 29
5631BR Eindhoven
info@vehra.org

Bestuurders:

Voorzitter: Patty Heesakkers
Penningmeester: C.A.B.C Nouwens
Secretaris: Wendy Traa
Bestuurslid: Judith van de Wiel

Bestuurslid: Ton Heesakkers

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten  geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van de functie gemaakte kosten.

binnen 6 maanden na afsluiting van ieder boekjaar zal de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop op de website worden gepubliceerd.